Sukces naszego ucznia

27 marca 2023 roku Filip Fiedor, otrzymał III miejsce w XI Gminnym Konkursie Języka Angielskiego dla klas III w Niechobrzu. Uczeń wykazał się wszechstronną wiedzą przekraczającą wiadomości dla  I etapu edukacyjnego w  różnych jego obszarach, zarówno w zakresie słownictwa, gramatyki, funkcji i środków językowych, jak i kultury Wielkiej Brytanii.

Serdecznie gratulujemy Filipowi i życzymy dalszych sukcesów.