DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW !

Prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 8.15.

Jest to związane z codziennym obowiązkiem zgłaszania ilości potrzebnych obiadów.  

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy eDziecko.

Dziękujemy.