DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW !

Prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 8.15.

Jest to związane z codziennym obowiązkiem zgłaszania ilości potrzebnych obiadów.  

Jeśli przyprowadzą Państwo dzieci później, to należy zgłosić ten fakt do nauczyciela w formie telefonicznej – SMS do godz. 8.15 (nr tel.727328775 ).

W przeciwnym razie należy liczyć się z możliwością braku obiadu dla dziecka.