Samorząd Uczniowski 2022/2023

W ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania reprezentanci poszczególnych klas świadomie wybrali swoich przedstawicieli.

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący: Piotr Habrat

Zastępcy: Julia Totoś i Piotr Pałka

Sekretarz: Maciej Kliś

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz Szkoły oraz społeczności uczniowskiej.