VII Edycja Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego  „ The English Challenge”

31 marca 2023 r. w Zespole Szkół w Kielanówce odbyła się VII edycja Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego dla klas VI “The English Challenge”.

W konkursie wzięli udział reprezentanci z dziewięciu szkół gminy Boguchwała. Uczestnicy konkursu rozwiązując zadania konkursowe w formie elektronicznej na komputerze sprawdzili swoją wiedzę z zakresu: gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, reagowania językowego. Uczniowie wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy językowej przekraczający materiał przewidziany w podstawie programowej.

Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce i główną nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 20 godzin nauki języka na dowolnym poziomie zaawansowania  otrzymała Nadia Gawor     z Boguchwały
  • II miejsce w postaci kuponu w wymiarze 15 godzin nauki języka na dowolnym poziomie zaawansowania  otrzymała Anna Szczoczarz z Lutoryża
  • III miejsce i nagrody rzeczowe otrzymała Paulina Wilk z Racławówki

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Składamy również podziękowania nauczycielom za pełne zaangażowanie i przygotowanie uczniów do konkursu.

Dziękujemy serdecznie głównemu sponsorowi nagród Centrum Edukacyjnemu PROMAR w Rzeszowie oraz szkole językowej Leonardo za nagrody rzeczowe. www.promar.edu.pl