“The English Challenge”

30 marca 2022 r. w Zespole Szkół w Kielanówce odbyła się VI edycja Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego dla klas VI “The English Challenge”.

W konkursie wzięli udział reprezentanci z ośmiu szkół gminy Boguchwała: SP w Mogielnicy,
SP w Zgłobniu, SP w Boguchwale, SP nr 1 i SP nr 2  w Niechobrzu, SP w Woli Zgłobieńskiej, SP w Lutoryżu i SP w Kielanówce.

Uczestnicy konkursu rozwiązując zadania konkursowe w formie elektronicznej na komputerze sprawdzili swoją wiedzę z zakresu: gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, reagowania językowego. Uczniowie wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy językowej przekraczający materiał przewidziany w podstawie programowej.

Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce i główną nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 20 godzin nauki języka na dowolnym poziomie zaawansowania o wartości 450 zł otrzymała Patrycja Chmiel  z Niechobrza
  • II miejsce i nagrody rzeczowe otrzymał Dominik Sadecki z Boguchwały
  • III miejsce i nagrody rzeczowe otrzymała Łucja Rogowska ze Zgłobnia

Laureatom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Składamy również podziękowania nauczycielom za pełne zaangażowanie i przygotowanie uczniów do konkursu: pani Joannie Kiszce, pani Ewelinie Kliś-Doniesiewicz, pani Magdalenie Jandzie, pani Karolinie Majdzińskiej-Nowak, pani Iwonie Łobodzie, pani Annie Bęben oraz pani Sylwii Gąsior.

Dziękujemy serdecznie sponsorowi nagród Szkole Języków i Zarządzania Promar-International
w Rzeszowie.