O ZESPOLE SZKÓŁ

Nazwa Szkoły - tablica informacyjna

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kielanówce umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnymi metodami kształcenia i wychowania. Do szkoły uczęszcza 209 dzieci (7 oddziałów oraz cztery oddziały przedszkolne). Znalazło w niej zatrudnienie 20 bardzo dobrze przygotowanych nauczycieli, w tym 10 dyplomowanych i 6 mianowanych. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła posiada certyfikat – “Wiarygodnej Szkoły Podstawowej”. Mając na uwadze dobro i wszechstronny rozwój każdego dziecka nauczyciele stosują nowoczesne metody i formy pracy, organizują liczne wycieczki plenerowe, przedmiotowe i kulturalne. Zachęcają swoich uczniów do wspierania różnorodnych akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i kraju. Nasza szkoła wspiera i rozwija zdolności oraz zainteresowania uczniów w ramach licznych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i konkursów. Dla uczniów mających trudności w nauce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze. Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III mają do dyspozycji przestronne sale podzielone na części: edukacyjną i rekreacyjną, mieszczące się na parterze i I piętrze szkoły, dostosowane do ich potrzeb. Sale wyposażone są w stoliki, krzesełka i regały odpowiednie dla małych dzieci, zgodnie ze standardami. Wszystkie sale lekcyjne zostały zaopatrzone w najnowsze pomoce dydaktyczne, komputery, rzutniki multimedialne, sprzęt RTV, płyty CD, książki, gry dydaktyczne i logiczne. Ponadto szkoła posiada pracownię komputerową, gabinet logopedyczny, przestronną salę gimnastyczną, boisko oraz ogród zabaw. Dzieciom zapewnia się w szkole obiady oraz stałe godziny ich spożywania. Wiele zajęć realizujemy w ramach różnych projektów. Problemy wychowawcze rozwiązywane są przez wychowawców klas w porozumieniu i we współpracy z dyrektorem. Szkoła wewnątrz i na zewnątrz objęta jest systemem całodobowego monitoringu.