Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z terminarzem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023, ustalonym przez Burmistrza Boguchwały, w terminie od 18 lutego do 16 marca 2022 r. można składać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Kielanówce. (Nie dotyczy to dzieci już kontynuujących wychowanie przedszkolne).

Wnioski można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.

Wypełnione formularze należy wrzucić do pudełka stojącego w holu przy drzwiach głównych.