Rekrutacja do przedszkola 2023/2024

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do PP w Kielanówce


Lista dzieci przyjętych do PP w Kielanówce w postępowaniu uzupełniającym

Lista dzieci nieprzyjętych do PP w Kielanówce w postępowaniu uzupełniającym


Lista dzieci przyjętych do PP w Kielanówce

Lista dzieci nieprzyjętych do PP w Kielanówce


Drodzy Rodzice!

Zgodnie z terminarzem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024, ustalonym przez Burmistrza Boguchwały, w terminie od 17 lutego do 16 marca 2023 r. można składać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Kielanówce. (Nie dotyczy to dzieci już kontynuujących wychowanie przedszkolne).

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Kielanówce pobrać można ze strony szkoły lub w holu szkolnym. Wypełnione dokumenty prosimy wkładać do skrzynek w holu szkolnym lub w sekretariacie od 17 lutego do 16 marca 2023 r.