Góra Grosza

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.”

Oficjalnie zakończyliśmy w naszej szkole akcję „Góra Grosza”, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły chętnie przystąpili do akcji charytatywnej na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Po zakończonej akcji zebrane monety zostały posegregowane według nominałów i przeliczone. Wspólnie udało nam się uzbierać kwotę nieco ponad 120 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy przyłączyli się do zbiórki i wsparli ten szlachetny cel.