Sukces naszej uczennicy

22 kwietnia 2024 roku Mia Mijal, otrzymała I miejsce w XII Gminnym Konkursie Języka Angielskiego dla klas III w Niechobrzu. Uczennica wykazała się wszechstronną wiedzą przekraczającą wiadomości dla I etapu edukacyjnego w różnych jego obszarach, zarówno w zakresie słownictwa, gramatyki, funkcji  i środków językowych.

Serdecznie gratulujemy Mii i życzymy dalszych sukcesów.