Spotkanie informacyjne

Gmina Boguchwała zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki” w dniu 13.03.2024 roku o godz. 16:30.

Miejsce spotkania: Zespół Szkół w Kielanówce, Kielanówka 111, 35-105 Rzeszów, sala nr 6.

Podczas spotkania nastąpi przedstawienie przebiegu projektu, korzyści płynących z udziału w projekcie oraz podejmowane działania. Serdecznie zapraszamy.

Projekt pt. „Wesołe przedszkolaki” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Oś priorytetowa: 7 Kapitał Ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.11 Edukacja przedszkolna oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji na temat projektu i dokumenty rekrutacyjne można znaleźć:

  • w punkcie rekrutacyjnymw Zespole Szkół w Kielanówce, Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów,  tel. 17 85 92 634, e-mail: sp.kielanowka@boguchwala.pl
  • w biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, tel. 17 87 55 221, e-mail: um@boguchwala.pl
  • na stronie internetowej www.zskielanowka.pl  zakładka projekty – Wesołe przedszkolaki,
  • na stronie internetowej www.boguchwala.pl zakładka projekty ze środków Unii Europejskiej – Wesołe przedszkolaki.