RODZINNY RAJD ROWEROWY

Gmina Boguchwała
Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
Lokalny Ośródek Kultury Wspólnota w Zgłobniu
Lokalny Ośródek Kultury Razem w Niechobrzu

zapraszają w ramach Gminnego Dnia Dziecka na RODZINNY RAJD ROWEROWY

w dniu 30 maja 2021r. startujemy o godzinie 12.00

Rajd rowerowy skierowany jest do dzieci, młodzieży i rodziców. Przygotowaliśmy trzy trasy wycieczkowe. Pamiętajcie to nie jest wyścig, jedziemy tempem spacerowym i zbieramy informacje turystyczno -krajoznawcze. Przemieszczamy się drogami powiatowymi i gminnymi, gdzie obowiązują zasady ruchu drogowego.

Trasy!!!
I trasa (najmłodsi uczestnicy)
Start godzina 12:00 (Rynek w Boguchwale) i przejazd na Wisłoczysko (kładka na Wisłoku)

II trasa
Start godzina 12:00 (Rynek w Boguchwale) i przejazd Mogielnica – „Kobakówka” – „Strzelny Buk” w Niechobrzu – Krzyż Milenijny (około 11 km plus powrót)

III trasa start 12:00 (Dom Ludowy w Zgłobniu) i przejazd Zgłobień – zapłocie -Wola Zgłobieńska -Zagóry – Zimna Woda – Krzyż Milenijny (około 9 km plus powrót).

Trasa I będzie miała zakończenie przy kładce, zapewniamy ognisko turystyczne, gry, zabawy i konkursy.
Trasa II i III zapewniamy ognisko z piosenką turystyczną, konkurs wiedzy turystycznej, gry i zabawy sprawnościowe (wiata koło Krzyża Milenijnego).

Po zakończeniu rajdu uczestnicy wracają do domów we własnym zakresie. Uczestnicy nieletni muszą posiadać kask rowerowy i być pod opieka dorosłego opiekuna. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia zorganizowanych grup np. szkolnych (10 – 20 osób i dwóch opiekunów)

Organizatorzy zapewniają:
– przewodnictwo na trasie
– ubezpieczenie NW i opiekę medyczną
– pamiątkowy znaczek
– nagrody za udział w konkursach
– kiełbasę na ognisku
– pakiet startowy (wodę/soczek, drożdżówkę)
– sympatyczna atmosferę

Udział w imprezie jest bezpłatny. Wymagane jest jednak wcześniejsze zgłoszenie i wypełnienie karty zgłoszeniowej (potwierdzamy zapoznanie się z regulaminem, klauzula RODO, dane do ubezpieczenia, zgodę opiekuna na udział dziecka w imprezie i wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji imprezy).

Zapraszamy do kontaktu z MCK w Boguchwale: 17 2306572, LOK Wspólnota w Zgłobniu: 17 8716 192 oraz LOK Razem w Niechobrzu 17 8700251.