Propozycja ubezpieczenia

SZANOWNI RODZICE

            Rada Rodziców na rok szkolny 2023/24 ustaliła i wybrała ubezpieczenie NNW dla dzieci. Tak jak w roku ubiegłym wybrano InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Składka roczna od dziecka w przedszkolu wynosi 38zł, a w szkole 43zł.

            Tak jak w ubiegłym roku na każde drugie i kolejne dziecko niezależnie czy w szkole czy przedszkolu przysługuje rabat 10zł.

            Dla wyjaśnienia pierwsze dziecko płaci pełną składkę (38zł lub 43zł), drugie 10zł mniej (28zł lub 33zł) i każde kolejne też 28zł lub 33zł w zależności czy chodzi do szkoły czy przedszkola.

Przykładowo:

  • dwoje dzieci w szkole jedno w przedszkolu – 43zł, 33zł, 28zł;
  • jedno w szkole dwoje w przedszkolu – 43zł, 28zł, 28zł:
  • troje dzieci w szkole – 43zł, 33zł, 33zł;
  • troje w przedszkolu – 38zł, 28zł, 28zł.

            Można również ubezpieczyć dziecko spoza szkoły (uczące się obecnie w szkole średniej, studentów) za kwotę roczną 43zł, kwota ta nie podlega rabatowi i nie liczy się do rabatu 10zł. W przypadku chęci ubezpieczenia dziecka spoza szkoły należy podać; imię, nazwisko, datę urodzenia i PESEL dziecka.

Składki na ubezpieczenie należy wpłacać do wychowawcy, a dodatkowo ubezpieczając dziecko spoza szkoły dołączyć ww dane dziecka.

            Deklaracje i wpłaty na ubezpieczenie zbierane będą przez wychowawców do 5 października.

                                                                                                          Rada Rodziców Szkoły