“Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”

Zapraszamy do udziału w konkursie “Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

  • do udziału zapraszamy uczniów klas I-VIII oraz dzieci przedszkolne
  • ozdoba może być wykonana dowolną techniką w formie STROIKA, PISANKI, PALMY, KARTKI, itp.
  • podpisane prace (imię, nazwisko, klasa lub grupa przedszkolna) prosimy przekazywać wychowawcom do dnia 15 marca 2024 r.
  • wszystkie prace zostaną nagrodzone i przekazane na kiermasz Świąteczny organizowany przez
    SK Caritas.

Zespół Szkół w Kielanówce
Szkolne Koło Caritas