Dzień Edukacji Narodowej

“Dzieci rodzą się ze skrzydłami,
nauczyciele pomagają im je rozwinąć.

(Janusz Korczak)


13. października 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Akademie rozpoczął krótki rys historyczny nawiązujący do wydarzeń z 1773 roku, kiedy to została powołana pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa, która zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego i szeroki program kształcenia w duchu idei oświecenia. Następnie uczniowie klas V. poprowadzili „ Szkolną Galę Oskarów”, podczas której przyznano nauczycielom wyróżnienia w 16. kategoriach. Ten punkt akademii obfitował w gromkie brawa i okrzyki radości. Na zakończenie pan dyrektor złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

Zapraszamy do galerii zdjęć 🙂

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą powstania KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ