Wyniki gminnego konkursu “Znane – nieznane województwo podkarpackie”

Wyniki gminnego konkursu geograficzno – turystycznego.

„Znane – nieznane województwo podkarpackie”- to hasło pod którym odbył się gminny konkurs geograficzno-turystyczny zorganizowany przez Zespół Szkół w Kielanówce. 

Do konkursu zgłoszone zostały 32 prace z dziewięciu szkół z terenu naszej gminy. Celem konkursu było pokazanie ciekawych miejsc w naszym województwie.  Uczniowie wyszukali takie miejsca i przedstawili je w swoich prezentacjach. Wszystkie prace były na wysokim poziomie, a wysuwane propozycje walorów przyrodniczych naszego województwa były bardzo różnorodne i interesujące. 

Komisja konkursowa wyłoniła troje zwycięzców:  

Miejsce 1 

Natalia Kurc, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu 

Miejsce 2 

Bartosz Kliś, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kielanówce 

Miejsce 3 

Agata Siorek, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu 

Wyróżnienia: 

Eliza Grzebyk, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Racławówce 

Kornelia Szczepanik, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy 

Wiktoria Totoś, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kielanówce 

Dawid Tront, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kielanówce 

Zuzanna Siorek, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, a laureatom gratulujemy. 

Wszyscy Zwycięzcy i Wyróżnieni zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród.