Nauka zdalna w klasach I-III

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Od 22 marca uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie

– to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

      Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

Dokumenty:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 18 marca 2021 r.

Oświadczenie świetlica

Wniosek do świetlic