Narodowy Spis Powszechny

plakat Narodowego Spisu Powszechnego

1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest on przeprowadzany w cyklach dziesięcioletnich i stanowi najważniejsze badanie statystyczne w kraju.

Spis jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.Podstawową metodą spisu będzie spis internetowy, czyli samospis. W spisie zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca bieżącego roku, dotyczące tematów takich jak: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych. Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.spis.gov.pl/