PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZK. 2016/2017

 

Akcje stałe:


1. Prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy SU, ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji.
2. Wydawanie gazetki redagowanej przez uczniów „Szkolny Express”.
3. Całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy numerek”.
4. Całoroczna zbiórka nakrętek i baterii.
5. Spotkania Rady SU z opiekunem.
6. Współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły.
7. Aktualizacja informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły.
8. Współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.
9. Udział w uroczystościach szkolnych – wystawienie pocztu sztandarowego.
10. Działania wynikające z aktualnej sytuacji.
11. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej – ustalenie ocen z zachowania.

 

Zadania do realizacji:


Wrzesień


1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
2. Wybory opiekuna SU.
3. Opracowanie planu SU.
4. Przygotowanie tablicy informacyjnej.
5. Zorganizowanie Dnia Chłopaka – wybór najsympatyczniejszego chłopca.


Październik


1. Przyjęcie uczniów klasy I do grona uczniowskiego naszej szkoły – wręczenie drzewka do posadzenia koło szkoły, udział w akademii.
2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej – udział w akademii, życzenia dla nauczycieli.
3. Zbiórka zniczy na lwowskie nekropolie w ramach akcji „Światełko dla Łyczakowa”.
Listopad
1. Wszystkich Świętych – dekoracja okolicznościowa na tablicy SU.
2. 11 listopada – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – dekoracja na tablicy SU, udział w akademii.
3. Andrzejki – organizacja zabawy szkolnej połączonej z wróżbami.

 

Grudzień


1. Skrzynka trudnych spraw.
2. Zbiórka darów na paczki mikołajkowe dla chorych dzieci.
3. Spotkanie opłatkowe – jasełka, dekoracja na tablicy SU.
4. Konkurs na najładniej udekorowaną salę.
5. Dokarmianie ptaków.
Styczeń
1. Pomagamy ptakom w zimie.
2. Dzień Babci i Dziadka – dekoracja na tablicy SU.


Luty


1. Zabawa noworoczna w naszej szkole.
2. Walentynki – dekoracja na tablicy SU, zorganizowanie poczty walentynkowej.
3. Konkurs na najlepszą frekwencję uczniowską w I półroczu.


Marzec


1. Dzień Kobiet – dekoracja na tablicy SU, wybór najmilszej dziewczyny.
2. Powitanie wiosny – konkurs piosenki wiosennej i wiosennego plakatu.
Kwiecień
1. Ogłoszenie konkursu na super klasę.
2. Święta Wielkanocne – dekoracja na tablicy SU.
3. Konkurs na najładniej udekorowaną salę.


Maj


1. Święta majowe – dekoracja na tablicy SU, udział w akademii.
2. Dzień Matki i Ojca – dekoracja na tablicy SU, akademia środowiskowa.


Czerwiec


1. Dzień Dziecka – pokaz mody dziecięcej i młodzieżowej, dyskoteka, rozgrywki sportowe.
2. Dzień Patrona Szkoły – wystawka poświęcona AK, akademia.
3. Podsumowanie konkursu na super klasę.
4. Przygotowanie „Galerii Prymusów”.
5. Podsumowanie całorocznej pracy.
6. Koniec roku szkolnego.

lwow2

27 października zakończyła się zbiórka zniczy na lwowskie nekropolie organizowana przez TVP Rzeszów, a nosząca nazwę „Światełko dla Łyczakowa”. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zebrali 122 znicze, które 1 listopada zapłoną na polskich grobach we Lwowie – na Łyczakowie i Cmentarzu Orląt.

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.