Premier Rządu ogłosił w czwartek (4.11.2020) nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania społeczeństwa w obecnej sytuacji związanej z pandemią.

 

Dla nas jako szkoły najważniejsza jest informacja dotycząca zawieszenia zajęć w systemie stacjonarnym w klasach I-III i przejście w system zdalnego nauczania.

 

Dlatego przesyłam Państwu kilka informacji:

1. Od poniedziałku, 9.11.2020r. zajęcia prowadzimy zgodnie z dotychczas przyjętym planem nauczania.

2. Tryb nauczania zdalnego dla wszystkich uczniów będzie obowiązywał minimum do 29.11.2020r. chyba, że zostanie przedłużony.

3. Zajęcia prowadzone w systemie nauki zdalnej opierają się o platformę MICROSOFT OFFICE, a w szczególności MICROSOFT TEAMS oraz E-Dziennik - VULCAN

4. Loginy i hasła na platformę Microsoft Teams zostały przekazane uczniom przez wychowawców klas. W razie kłopotów technicznych proszę kontaktować się bezpośrednio z wychowawcą klasy.

5. Każdy rodzic powinien zabezpieczyć swojemu dziecku urządzenie oraz dostęp do internetu, aby mogło uczestniczyć w codziennych lekcjach prowadzonych zdalnie.

6. W przypadku braków sprzętowych przypominam, że szkoła ma możliwość wypożyczenia laptopów uczniowi, który nie posiada urządzenia w domu ( zostało jeszcze kilka sztuk laptopów).

7. Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

8. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła umożliwi uczniom klasy ósmej konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 uczniów. Szczegóły zostaną podane rodzicom przez wychowawców klas.

 

Bardzo proszę Państwa o mobilizację w tym trudnym dla nas czasie i dopilnowanie swoich dzieci, aby sumiennie angażowały się w codzienne obowiązki szkolne.

 

V-ce Dyrektor Szkoły
Bożena Tereszkiewicz

uonetplusboguchwala2

ore2014ko rzeszow 180logo cke 180
ibe

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.