W dniach 14 - 24 kwietnia 2020 r.  szkoła będzie czynna w godz. 8.00-14.00

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA BOGUCHWAŁY z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała:

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

 

 

PRZEDSZKOLE:

Uchwała nr XXXVI.444.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkoli Publicznych w Gminie Boguchwała

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Kielanówce

 

KLASA PIERWSZA:

Uchwała nr XXXVI.443.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I

Zgłoszenie dziecka do klasy I - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie tj. w Kielanówce

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Ochrona danych osobowych

 

ZAŁĄCZNIKI dla kandydatów spoza obwodu:

1. Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata

2. Oświadczenie rodzica - prawnego opiekuna o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie danej szkoły

3. Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego potwierdzające uczęszczanie dziecka do publicznego lub niepublicznego punktu przedszkolnego zlokalizowanego w wybranej szkole

4. Oświadczenie rodzica - opiekuna pawnego potwierdzajace zatrudnienie w obwodzie danej szkoły

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzacym jest Gmina Boguchwała, mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.