30 2

 19 października 2019 r. miała miejsce uroczystość oddania nowej części Zespołu Szkół w Kielanówce połączona z gminnym obchodem Święta Komisji Edukacji Narodowej.

10 1
Wydarzenie rozpoczęło się w kościele odprawieniem Mszy Św. pod przewodnictwem ks. Anadrzeja Sroki w koncelebrze z proboszczem naszej parafii ks. Markiem Buchmanem w intencji zmarłych i żyjących pracowników i uczniów naszej szkoły.
Po przemarszu prowadzonym przez sztandar ZS w Kielanówce wszyscy udali się do szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie nowej części budynku.

41 38

 Po zwiedzeniu dwóch oddziałów przedszkolnych, pracowni językowej, komputerowej i sali do prowadzenia lekcji z przedmiotów ścisłych.goście udali się na sale gimnastyczną, gdzie dyrektor pan Mariusz Kalandyk powitał przybyłych gości.

107 4

Następnie przemówił burmistrz gminy i miasta Boguchwała pan Wiesław Kąkol, następnie pani Jolanta Wasilewska – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, pani Bogusława Buda – przewodnicząca związków zawodowych NSZZ Solidarność.

116 b

Następnie głos zabrał pan Piotr Kluz – naczelnik wydziału prewencji KW policji w Boguchwale oraz p. Andrzej Niedziałek – przedstawiciel dyrektorów szkół i placówek oświatowych gminy Boguchwała i p. Barbara Pasierb - prezes BS w Niechobrzu.
Po oficjalnych przemówieniach, ciepłych i miłych słowach, życzeniach skierowanych do dyrekcji i nauczycieli dyrektor ZS w Kielanówce przedstawił prezentację dotyczącą historii tej placówki.

125 gosc
Kolejnym punktem programu było wręczenie przez p. Wiesława Kąkola nagród burmistrza dla pracowników oświaty naszej gminy.Pan dyrektor w szczególny sposób podziękował p. Marii Fafarze, która przez wiele lat pełniła funkcję sołtysa wsi Kielanówka i dużym stopniu – wraz z byłym burmistrzem p. Wiesławem Dronką - przyczyniła się do rozbudowy szkoły.

135 fafaraNa zakończenie obejrzeliśmy układ taneczny i montaż słowno- muzyczny „ Dziękujemy całym sercem” przygotowany z okazji Dnia Nauczyciela przez oddział przedszkolny pod kierunkiem p. Katarzyny Betlei, uczniów kl.VI i ucznia kl.V pod kierunkiem pani Bogumiły Żyrackiej  Marcela Bestera pod opieka pana Aleksandra Pietruchy.
Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej części placówki, gościom, nauczycielom, rodzicom i uczniom pan dyrektor zakończył obchody Gminnego święta Komisji Edukacji Narodowej i otwarcia nowego skrzydła ZS w Kielanówce.

122 6

edziennik librus 55

ore2014ko rzeszow 180logo cke 180
ibe

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.