pas03W dniu 9 października odbyło się pasowanie na ucznia. W tym roku szkolnym do pasowania przystąpiły dwie pierwsze klasy. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej z udziałem rodziców, dziadków, w obecności Dyrektora szkoły i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

pas02Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, pierwszoklasiści wystąpili w programie artystycznym, przygotowanym pod okiem swoich wychowawczyń. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.

pas01Ukoronowaniem pasowania było otrzymanie przez uczniów legitymacji szkolnych i dyplomów. Na koniec pan dyrektor gorące słowa skierował do najmłodszych i ich rodziców a w imieniu starszych uczniów takie słowa skierowali przedstawiciele samorządu szkolnego.

pas04

edziennik librus 55

ore2014ko rzeszow 180logo cke 180
ibe

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.