ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA BOGUCHWAŁY z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała:

ZARZĄDZENIE NR 33/2019

 

PRZEDSZKOLE:

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych w gminie Boguchwała

Uchwała Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępownia rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie o pobycie dziecka ponad 3 godziny dziennie i więcej ponad podstawę programową

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie rodzica o rozliczaniu podatku dochodowego (Jeśli dotyczy wypełnia każde z rodziców/opiekunów prawnych na dwóch oddzielnych egzemplarzach)

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, pobieraniu nauki

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Kielanówce

Zgłoszenie na dyżur - sierpień

 

KLASA PIERWSZA:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie tj. Kielanówce

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły

Oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do przedszkola zlokalizowanego w wybranej szkole

Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie danej szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w Kielanówce

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.