b1

5 marca 2015 r. do naszej szkoły zawitał Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba. Jego odwiedzinom towarzyszyło motto: „Oto idę, aby spełnić Twoją wolę.”

Biskup został serdecznie powitany przez dyrektora szkoły mgr M. Kalandyka oraz zebranych na Sali gimnastycznej uczniów, nauczycieli i pracowników placówki. Przedszkolaki zaprezentowały piosenki: „Kto stworzył mrugające gwiazdki?”, „Bóg kocha mnie” oraz taniec „Zimowa poleczka”. Występ dzieci przygotowały panie: B. Osipowicz, B. Cichy i K. Rumak.

b2Natomiast uczniowie z klas IV-VI należący do kółka teatralnego prowadzonego przez B. Żyracką wystawili przedstawienie wielkopostne „Połamany Chrystus”. Oprawę muzyczną inscenizacji przygotowała pani A. Polak. Niezmiernie istotne jest przesłanie tego spektaklu, aby każdy z nas w drugim człowieku, zwłaszcza słabym, chorym, biednym ujrzał Chrystusa. Biskup był wzruszony przedstawieniem dzieci i w krótkim kazaniu skierowanym do uczniów niejednokrotnie nawiązywał do Pana Jezusa i jego cierpienia na krzyżu. Przypomniał, aby o tym pamiętać szczególnie podczas Wielkiego Postu. Po udzieleniu błogosławieństwa i modlitwie Biskup spotkał się z pracownikami szkoły. Jego ciepłe słowa skierowane do nauczycieli utwierdziły pedagogów w przekonaniu, że ich praca jest niezmiernie ważna w kształtowaniu postaw moralnych, religijnych przyszłych pokoleń. Na zakończenie wizyty Biskup poświęcił nowo wybudowany plac zabaw.

b3

uonetplusboguchwala2

ore2014ko rzeszow 180logo cke 180
ibe

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.