PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZK. 2016/2017

 

Akcje stałe:


1. Prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy SU, ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji.
2. Wydawanie gazetki redagowanej przez uczniów „Szkolny Express”.
3. Całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy numerek”.
4. Całoroczna zbiórka nakrętek i baterii.
5. Spotkania Rady SU z opiekunem.
6. Współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły.
7. Aktualizacja informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły.
8. Współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.
9. Udział w uroczystościach szkolnych – wystawienie pocztu sztandarowego.
10. Działania wynikające z aktualnej sytuacji.
11. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej – ustalenie ocen z zachowania.

 

Zadania do realizacji:


Wrzesień


1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
2. Wybory opiekuna SU.
3. Opracowanie planu SU.
4. Przygotowanie tablicy informacyjnej.
5. Zorganizowanie Dnia Chłopaka – wybór najsympatyczniejszego chłopca.


Październik


1. Przyjęcie uczniów klasy I do grona uczniowskiego naszej szkoły – wręczenie drzewka do posadzenia koło szkoły, udział w akademii.
2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej – udział w akademii, życzenia dla nauczycieli.
3. Zbiórka zniczy na lwowskie nekropolie w ramach akcji „Światełko dla Łyczakowa”.
Listopad
1. Wszystkich Świętych – dekoracja okolicznościowa na tablicy SU.
2. 11 listopada – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – dekoracja na tablicy SU, udział w akademii.
3. Andrzejki – organizacja zabawy szkolnej połączonej z wróżbami.

 

Grudzień


1. Skrzynka trudnych spraw.
2. Zbiórka darów na paczki mikołajkowe dla chorych dzieci.
3. Spotkanie opłatkowe – jasełka, dekoracja na tablicy SU.
4. Konkurs na najładniej udekorowaną salę.
5. Dokarmianie ptaków.
Styczeń
1. Pomagamy ptakom w zimie.
2. Dzień Babci i Dziadka – dekoracja na tablicy SU.


Luty


1. Zabawa noworoczna w naszej szkole.
2. Walentynki – dekoracja na tablicy SU, zorganizowanie poczty walentynkowej.
3. Konkurs na najlepszą frekwencję uczniowską w I półroczu.


Marzec


1. Dzień Kobiet – dekoracja na tablicy SU, wybór najmilszej dziewczyny.
2. Powitanie wiosny – konkurs piosenki wiosennej i wiosennego plakatu.
Kwiecień
1. Ogłoszenie konkursu na super klasę.
2. Święta Wielkanocne – dekoracja na tablicy SU.
3. Konkurs na najładniej udekorowaną salę.


Maj


1. Święta majowe – dekoracja na tablicy SU, udział w akademii.
2. Dzień Matki i Ojca – dekoracja na tablicy SU, akademia środowiskowa.


Czerwiec


1. Dzień Dziecka – pokaz mody dziecięcej i młodzieżowej, dyskoteka, rozgrywki sportowe.
2. Dzień Patrona Szkoły – wystawka poświęcona AK, akademia.
3. Podsumowanie konkursu na super klasę.
4. Przygotowanie „Galerii Prymusów”.
5. Podsumowanie całorocznej pracy.
6. Koniec roku szkolnego.

stopka klienta wsp

Copyright © 2015. All Rights Reserved.